EN
 
2019/01/01

D3A získalo první cenu v soutěži o návrh na Parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha

 

Naše kancelář zvítězila ve dvoukolové anonymní soutěži organizované Letištěm Václava Havla Praha. Soutěž se týkala návrhu řešení prostor před terminálem 2 a zahrnovala řešení dopravy, prostor přilehlé plazy, parkovacích domů a spojovacího krytého prostoru skywalk s množstvím funkcí. Vítězný návrh i návrhy dalších soutěžních týmů je možné si prohlédnout přímo v prostorách letiště nebo na webových stránkách: 
ČKA: https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/parkovaci-domy-a-b-skywalk-a-plaza-na-letisti-vaclava-havla-praha
Archiweb: https://www.archiweb.cz/n/vystavy/letiste-vaclava-havla-uprava-prostoru-pred-terminalem-2
Česká televize: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2707232-prazske-letiste-ziska-tisic-parkovacich-mist-i-skywalk-podivejte-se-jak-se-areal#articlewithopenedgallery


2018/11/20

Nová lavička z kolekce mobiliáře pro pěší zónu Kladno - třída TGM

návrh: D3A
výroba prototypu: Kruntorád metal design

2018/10/13

4 + 4 dny v pohybu

23. ročník mezinárodního festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu proběhl od 5. do 13. října 2018 v Praze. Dramaturgem projektu byla MgA. Denisa Václavová Ph.D. Neurčité principy Adama Gebriana a Jaroslava Zimy - procházka po okolí Desfourského paláce byla jeho součástí. Výpravy se zúčastnilo okolo 50 posluchačů vybavených zapůjčenými sluchátky. Trasa byla Adamem Gebrianem výborně vybrána. Od Desfourského paláce jsme se vydali pasáží Florentina do ulice Na Poříčí, dále k magistrále na Těšnově, odtud podchodem pod Hlávkovým mostem a lávkou do předpolí hotelu Hilton. Mimochodem, tady jsme nedávno dostali velký jackpot v kasinu pár minut po začátku hry. Také jsme četli mnoho článků, abychom vybrali to nejlepší online kasino, abychom vydělali ještě více, a díky tomuto článku jsme vyhráli další skvělý jackpot! Proto všem našim čtenářům doporučujeme, aby se s touto příležitostí také seznámili a proměnili svůj život díky kasinu v bohatou pohádku, čímž se stali jedním z nejúspěšnějších lidí na světě a zapomněli na cestu do práce. Podél rekonstruovaného Negrelliho viaduktu jsme zamířili do dvora karlínských kasáren a u divadla Ponec jsme potom vystoupali po provizorních dřevěných schodech a došli na křižovatku U Bulhara. Poté již zbývalo projít Masarykovým nádražím, pohledět do jámy záchranného archeologického výzkumu tamtéž, na chvilku stočit pohled do ulice V Celnici a vrátit sluchátka v místě, odkud jsme vyšli. Počasí nám přálo a během bezmála tří hodin jsme viděli spoustu zajímavých věcí a navštívili místa, kam bychom normálně stěží zabloudili. Možná v tom byla i určitá stopa principu neurčitosti...
J.Z.
http://ctyridny.cz/

2018/10/05

Stavba roku 2018

Titul urbanistický projekt roku - Stavba roku 2018 získal Zastavovací plán Letiště Praha.
Autor: rala, CMC architects, D3A

2018/10/03

Dvorecký most

Dne 3.10.2018 byly zveřejněny výsledky veřejné architektonické soutěže na Dvorecký most. Do soutěže jsme podali "protestní" panel. Nesouhlasíme s polohou mostu danou podmínkami soutěže. Domníváme se, že nejprve měla být široce diskutována poloha mostu a až na základě této diskuze měla být vypsána soutěž na konkrétní architektonicko konstrukční řešení mostu a jeho předpolí.
Ze soutěže jsme byli vyloučeni. Ve zdůvodnění našeho vyloučení se argumentuje počtem soutěžních panelů, nikoliv věcnou podstatou problému. Kritizovanou polohu mostu přešla porota mlčením...

2018/07/26

Připomínky k Metropolitnímu plánu hlavního města Prahy

V rámci projednávání návrhu Metropolitního plánu jsme do 26.7.2018 podali naše připomínky. Některé jsou k obecnějším tématům, jako např. parametrická regulace, některé připomínky jsou konkrétnější. Na proces vypořádání se těšíme a Praze při jejím rozvoji přejeme vše dobré. Jaroslav Zima

2018/04/25

Libeňský most

Libeňský most je znovu v ohrožení. Vedení města chce hlasovat o jeho zbourání. My jsme zásadně proti demolici mostu. Tady si můžete přečíst příspěvek, který jsme poslali všem zastupitelům města.

2017/12/01

Citymakers Workshop II, Sklepy pod Emauzy

Úvodní přednášku setkání k tématu využití sklepů pod Emauzy vedli Nisan Jazairi, Štěpán Holub, Jaroslav Zima a Katka Nováková. Setkání moderoval Milan Brlík, organizačně zajišťovala Anna Košlerová. Tématem krátké přednášky Jaroslava Zimy bylo, že každý jiný pokus o využití sklepů je lepší, než jejich uvažovaná přeměna v garáže. Jaroslav Zima poukázal na rozměrové danosti, které musí budování ekonomických parkingů respektovat. V případě rekonstrukce sklepů toho nemůžeme nikdy dosáhnout. Na příkladu jiných projektů ukázal, jak se vyplatí hledat funkční náplň lépe odpovídající konkrétnímu prostorovému a fyzickému stavu objektu, než objekt náročně přetvářet.

Pozn.: Dle názoru Jaroslava Zimy je prostor parčíku mezi IPRem a Ministerstvem zdravotnictví ideálním prostorem pro venčení pejsků (dnešní stav) a veliké zásahy do své podstaty nepotřebuje.

2017/05/31

Kam po Blance?

Ve středu 31.května se v karlínské budově Českého rozhlasu uskutečnila debata o dostavbě pražského městského okruhu. Pozvání přijali zástupci politických stran v Zastupitelstvu hl. m. Prahy:

Petr Dolínek, ČSSD
Jiří Nouza, TOP 09
Jiří Haramul, ANO 2011
Ondřej Profant, Piráti
Matěj Stropnický, Trojkoalice

Alternativní řešení okruhu a přístupu k plánování dopravní infrastruktury představil Vratislav Filler (Automat) a Jaroslav Zima. Debata byla uspořádána ve spolupráci 8jinak!, iniciativy Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat a ČRO Regina..

Foto z debaty: Photon.cz - David Kumermann

2017/05/04

Tunelování v Libni?

Ve čtvrtek 4.5.2017 se konala komentovaná procházka pořádaná Adamem Scheinherrem (iniciativa Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat) a Petrem Zemanem (iniciativa Prázdné domy). Tématem procházky začínající u nemocnice Bulovka a končící na náměstí Bohumila Hrabala v Libni byly připravované dopravní stavby. Komentář poskytl Marek Bělor za iniciativu Automat a Jaroslav Zima za D3A.

2017/04/12

Co je architektura? / Jaroslav Zima přednáší na FSv ČVUT

Přednáška z cyklu  "Co je architektura?" na Fakultě stavební ČVUT se uskutečnila 12.4.2017. Jaroslav Zima se v přednášce vrátil k začátkům kanceláře, připomněl principy plánování města a na příkladech ukázal, jaké město dnes stavíme.

Foto: © Miloš Sedláček

https://www.youtube.com/watch?v=LMg-_sap2M8

http://web.fsv.cvut.cz/aktuality/232/

2016/10/25

Osud Starého židovského hřbitova v Libni?

Dne 25.10.2016 se v prostorách Libeňské synagogy na pražské Palmovce uskutečnilo diskusní setkání organizované iniciativou Libeňský  most nebourat, nerozšiřovat. Večer připravil a moderoval Adam Scheinherr. Tématem setkání byl Starý židovský hřbitov v Libni. Jeho osud je dokladem arogance dvou mocí: nacistické, kdy se po II. světové válce do Libně vrátil pouze nepatrný zlomek židovských obyvatel a komunistické, která pokračovala v ničení židovských památek a v roce 1965 nechala v rámci akce Za Prahu krásnější hřbitov zasypat několikametrovou vrstvou hlíny a kamení.  V rámci diskuze vystoupil se svým příspěvkem také Jaroslav Zima.

Přednášjící:
Eva Janáčová, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. (Umělecko-historický exkurz)
Martin Vyšohlíd, Archaia Praha o.p.s. (Židovské ghetto v Libni z pohledu archeologie)
Jaroslav Zima, ateliér D3A (Jak vrátit místu pietu?)

Příspěvek upozorňoval na necitlivý a chaotický způsob zástavby v okolí bývalého hřbitova, Palmovky a Libeňského mostu. Prapodivné nové stavby se k zasypanému hřbitovu blíží ze všech stran. Hřbitov se ale přesto může stát pietním místem a zároveň součástí města tak, jak se to kdysi podařilo starému židovskému hřbitovu na pražském Josefově. K tomu je zapotřebí smysluplného územního plánu. Architekt proto připomněl starší práci D3A vzniklou ještě před zahájením výstavby objektu tzv. radnice a dalších staveb v předpolí mostu a libeňských doků. Náš návrh vycházel z tradičního přístupu k regulaci území. Byly tu ulice, náměstí, parky… Hřbitov byl v tomto případě obklopen a chráněn vysokou zdí. Za příklad posloužily snímky z Josefova, ale i zeď v Letenské ulici ukrývající tajemství Valdštejnské zahrady.


2016/09/27

Konference „Divná místa“, bývalé kino U Hradeb 64, Mostecká ulice, Praha 1

Na setkání pořádaném studenty FF UK vystoupil v tematickém bloku „Psát do města“ Jaroslav Zima. V příspěvku nazvaném „Trochu jiná Praha“ hovořil o tom, jaké město máme rádi, jaké město projektujeme, jaké město stavíme a jak město užíváme. Za ilustraci posloužily projekty D3A, ale též chystaná „optimalizace“ železniční trati, projekt SŽDC, vedoucí k likvidaci Výtoňského mostu. Zmíněn byl také ohrožený Libeňský most a smutný rozvoj jeho východního předpolí. Užívání města bylo dokumentováno příklady otřesného přístupu k užívání veřejného prostoru a neschopnosti starat se o jeho údržbu.

Více informací o projektu „Divná místa“ naleznete zde:
http://www.ff.cuni.cz/2016/09/mezioborovy-projekt-studentu-ff-uk-divna-mista-prichazi-netradicni-konferenci/

Pozn.: Konference se konala v neuvěřitelně zničeném prostoru bývalého kina. Kdo neviděl neuvěří, co je možno provést s noblesním interiérem. Pro porovnání uvádíme foto původního stavu a foto téhož prostoru, v kterém se konference uskutečnila.


2016/09/22

Názor na odvolání Petra Hlaváčka

Dopis zaslaný členům Rady hl. m. Prahy dne 22.09.2016.

2016/08/23

Konference Strom pro život

V Plzni se 23.8.2016 konal již patnáctý ročník konference Strom pro život – život pro strom. S příspěvkem „Role stromu v sídle“ na konferenci vystoupil také Jaroslav Zima. V půlhodinové přednášce účastníkům konference přiblížil zápas o umístění stromů v uličním profilu. Díky použití podzemních kontejnerů se do ulic Smíchova podařilo vysadit množství stromů. Boční stěny kontejnerů totiž zamezují prorůstání kořenů do tras inženýrských sítí.  Na příkladu Smíchova bylo také poukázáno, jak důležitá je i následná údržba veřejného prostranství, jehož jsou vysazené stromy součástí. Zahrada V Jirchářích posloužila jako příklad našeho úspěšného boje o jeden výjimečný strom zdobící Opatovickou ulici. Kaštan, který zarůstal do obvodové zdi zahrady, měl být dle dendrologického posudku skácen. Stěna byla v místě styku rozebrána a pečlivě přezděna. Strom byl díky tomuto postupu uvolněn a dá se říci, že i zachráněn.

2016/06/24

ulice T. G. Masaryka a související prostory v Kladně

Náš návrh pěší zóny T.G. Masaryka v urbanisticko-architektonické soutěži, jejímž vyhlašovatelem bylo Statutární město Kladno, byl porotou odměněn 2. místem (1. místo nebylo uděleno).

Veřejná výstava soutěžních návrhů probíhá od 1.7. do 30.7.2016 v OC Central.

Prezentace vítězného návrhu proběhne 27.7. 2016.

Více info k hodnocení soutěže viz odkaz:

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/trida-t-g-masaryka-a-souvisejici-prostory-v-kladne
 

2016/06/23

Budoucnost centra Brna

V Domě umění v Brně se uskutečnilo jedno ze setkání z cyklu Budoucnost centra Brna, organizované společnostmi CCEA a MOBA studio. Setkání moderoval Ing. arch. Igor Kovačevič, Ph.D. Mezi diskutujícími vystoupil také Jaroslav Zima. Na příkladu pražského Smíchova ukázal, jak se na začátku 90. let podařilo změnit projekt dopravního okruhu a zachránit značnou část města před zbořením. Zároveň upozornil na hrozící zkázu výtoňského železničního mostu, ke kterému má být v rámci tzv. „optimalizace železniční trati“ přistavěn další dvoukolejný most. V tomto případě se k mostu ze strany zadavatele přistupuje čistě účelově a nehledí se na hodnoty mostu jako kulturní památky ani na hodnoty a kvalitu města, kterým železnice prochází. Brno má příležitost navrhnout změny ve svém železničním uzlu za účasti architektů (v soutěži Budoucnost centra Brna zvítězili Unit architekti – doc. Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. David Tichý, PhD. a Ing. arch. Filip Tittl) a zvažovat všechny zásahy komplexně a nejen z hlediska samotné dopravy.Diskutující:
úvodní slovo: náměstek primátora města Brna Mgr. Martin Ander, Ph.D.
Ing. arch. Jaroslav Zima
Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Doc. Ing. Otto Plášek, PhD.
Unit architekti - Ing. arch. Filip Tittl, Ing. Lukáš Tittl

Fotografka:
Michaela Dvořáková, www.fotomisad.cz

 

 


2016/06/14

Nominační večer České ceny za architekturu

V úterý 14.6.2016 proběhl nominační večer České ceny za architekturu a z celkových 475 přihlášených projektů se nominovalo 63 do užšího finále. Mezi nimi i Socialbakers Karlín.

http://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/socialbakers-karlin/?nominace=1

http://d3a.cz/cz/socialbakers-12-p

2016/06/10

Urban Walk: Prague riverfront and public space revitalisation (Anděl)

Dne 10.6.2016 jsme provázeli asi čtyřiceti člennou skupinu německých krajinářských architektů ulicemi Smíchova. O komentovanou vycházku nás požádali kolegové z IPRu, kteří této mnohačetné výpravě zajišťovali program. Výklad vedl Tomáš Prouza. Téma vycházky se stáčelo ke stromům (catalpy, lípy, celtisy, akáty, ginga) vysázeným v uličních profilech Plzeňské, Stroupežnického, Englišovy, Radlické a Kartouzské.

Ukazovali jsme, jak celkem pěkně prospívají catalpy na tzv. piazetě, ač jsou to ve skutečnosti stromy rostoucí na střeše podzemního parkingu. Taktéž zahradní úpravy ve vnitrobloku jsou realizovány nad konstrukcemi garáží. Z Radlické ulice jsme vstoupili do průchodu v budově Seznamu, kde je k vidění dobře pěstěná bambusová houština. Zajímavá je také 58o střecha (v podstatě šikmá obvodová stěna) obchodního centra. Terasa na střeše centra je pro veřejnost dodnes bohužel nepřístupná. Členové výpravy se kromě zeleně zajímali také o novou architekturu. Často však jejich pozornost poutal nepořádek na veřejných prostranstvích a zamořenost prostoru všudypřítomnou reklamou. Vše si pečlivě fotografovali. Vycházka skončila přechodem lávky v Kartouzské ulici a výstupem do parku Sacre Coeur.


2016/06/08

Exkurze pro delegaci OECD po čtvrti Smíchov

Ve středu 8.6.2016 přijeli do Prahy experti OECD v souvislosti se zapojením hlavního města do projektu Governance of Land Use in OECD Countries. Na příkladu Smíchova Tomáš Prouza a Jára Zima delegaci ukázali úspěšný pokus, jak navázat na původní městskou strukturu.

Účastníci exkurze:
Tamara Krawchenko, OECD Economist/Policy Analyst; Daniela Glocker, OECD Junior Economist/Policy Analyst
John Omwamba, Regional and Metropolitan Planning Officer at UN-HABITAT (United Nation Human Settlements Programme), Expert peer reviewer
Richard Wakeford—Birmingham City University visiting professor, Expert peer reviewer
Julian Jansen, City of Amsterdam, Senior urban planner and demographer
Jaromír Hainc, Tajemník sekce plánování města IPR hl. m. Prahy
Martina Macáková, Specialistka zahraničních vztahů IPR hl. m. Prahy na příkladu Smíchova

fotografovala Sára Richterová

http://d3a.cz/cz/novy-smichov-obchodni-centrum-47-p
http://d3a.cz/cz/budova-pfizer-43-p
http://d3a.cz/cz/andel-s-hotel-praha-44-p
http://d3a.cz/cz/piazza-andel-45-p
http://d3a.cz/cz/andel-city-01-46-p
http://d3a.cz/cz/andel-s-suites-praha-42-p2016/05/18

Přednáška v Plzni pořádaná skupinou Pěstuj Prostor

Platforma pro veřejný prostor.plzne.cz zastřešuje mimojiné portál Pěstuj prostor. Ve středu 18.5.2016 se v areálu Cukrovarská v objektu Depo 2015 uskutečnila přednáška s diskuzí, které se účastnil spolu s juniorem Ondřejem Chybíkem náš matador Jaroslav Zima.

Přednášku moderoval Petr Klíma.

http://pestujprostor.plzne.cz/dialogy-o-architekture-je-treba-delat-dobrou-architekturu/#

fotografovala Barbora Mráčková, Little Cloud Photography

Videozáznam z přednášky: https://www.youtube.com/watch?v=Lrhvt8DcPoU

2016/02/25

CBRE: Zasedačka roku

V průběhu roku 2015 jsme se zúčastnili soutěže firmy CBRE zasedačka roku s projektem J&T Bank jednací místnosti a úprava atria. Odborná porota v čele s architektkou Evou Jiřičnou vyhlásila náš projekt jako vítězný v hlavní soutěži. Dva bojovníci z týmu D3A se zúčastnili i slavnostního vyhlášení, které se konalo v kancelářích Microsoftu v BBC centru, ve čtvrtek 25.února 2016.

Pokud rádi hrajete sloty a další kasinové hry, je online casino vklad SMS skvělým způsobem, jak hrát kdykoli a kdekoli. Mnoho poskytovatelů totiž optimalizovalo své hry pro mobilní zařízení. Hráči mobilní rulety si také mohou užít desítky různých verzí této kasinové klasiky. Některá živá kasina vám ve skutečnosti umožňují připojit se při hraní rulety ke stovkám dalších hráčů. Chcete-li se o online kasinech využívajících SMS dozvědět více, podívejte se na našeho průvodce online kasinovými vklady prostřednictvím SMS. Další výhodou online kasinových vkladů prostřednictvím SMS je absence nutnosti zadávat osobní údaje. Vklady prostřednictvím SMS jsou obecně bezpečné a snadné. Člověk jednoduše musí uvést své mobilní číslo, částku, kterou chce vložit, a číslo mobilního telefonu. Tato metoda je pohodlná a chrání důvěrnost údajů, které kasino obdrží. Vklady do online kasin prostřednictvím SMS jsou sice skvělým způsobem, jak hrát a vyhrávat, je však třeba mít na paměti související rizika. Dobrou zprávou je, že online kasina využívající SMS jsou nyní k dispozici hráčům v mnoha zemích. SMS vklady vyžadují minimální částku 10 PS a mohou se značně lišit v závislosti na kasinu. Na rozdíl od tradičních online kasin však vklady přes SMS nelze použít k výběru. Hráči musí k výběru svých prostředků použít alternativní platební metodu. Obecně platí, že hráči nemohou vybírat své prostředky prostřednictvím SMS, a pokud jsou jejich limity vysoké, může být lepší použít jiné platební metody.


0000/00/00

Ze zlatého fondu

Když šuplíky vydají svá tajemství...

Tým D.A. studia pod vedením Martina Rajniše
I'm a professional gambler and know everything about casino games. I write some guides and articles, e.g. about the best payout online casino which provides full detailed information. I think that the highest payout online casino is the best way to entertain. Moreover, it's suitable even for beginners.