EN
 
2019 Železniční stanice Veleslavín
2018 Airport City
2017 Jiráskovo náměstí Plzeň
2016 Mlýnský ostrov Pardubice
2016 Pěší zóna T.G.M.
2015 Letiště V.Havla
2015 Smíchov Sever
2015 Císařský ostrov
2015 VH Kladno
2013 ČSOB Radlice
2013 Ostrov Štvanice
2011 Lázně Darkov
2010 Ruzyně
1993 Vídeň - jih